PCPR
linki

herbpowiatu  www.powiat.elblag.pl

PFRON  www.pfron.org.pl

  http://pcpr.bip.powiat.elblag.pl/


Adres:
Komeńskiego 40
82-300 Elbląg
tel. (55) 233 71 43, 233 62 82

MAPA STRONY

Subskrypcja nowości
Jeśli chcesz być informowany o nowościach w serwisie, dopisz tutaj swój adres e-mail.

Aktualności
10 marca 2014

Powiat Elbląski w 2014 roku kontynuuje realizację programu „Aktywny samorząd" , którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu: 

 1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
 3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
 5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

 

Formy wsparcia przewidziane w ramach programu w 2014 roku

 • Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
 1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
  1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2. Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 1.  
  1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  2. Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 2. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
 1.  
  1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  2. Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  3. Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  4. Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
 2. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 • Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Wzory wniosków i załączników oraz terminy składania wniosków znajdują się w zakładce NIEPEŁNOSPRAWNI/Aktywny Samorząd.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie:

www.pfron.org.pl

w zakładce AKTYWNY SAMORZĄD.

 

 

 


pokaż wszystkie newsy

________________________________________

"Nigdy nie jesteśmy tak biedni,

aby nie stać nas było, na udzielenie pomocy bliźniemu"

 -Mikołaj Gogol-

 

Zadania PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy w Elblągu jest jednostką organizacyjną Powiatu Elbląskiego realizującą zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

więcej >>>

Program Aktywności Lokalnej dla Powiatu Elbląskiego na lata 2010 – 2013

Program Aktywności Lokalnej określa kierunki działań w zakresie Aktywizacji Lokalnej mieszkańców powiatu elbląskiego, mające na celu wzmocnienie podmiotowości obywateli powiatu elbląskiego, jak również stworzenie warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianiu spójności społecznej i terytorialnej na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego.

więcej >>>

Strategia rozwiązywania problemów społecznych
INFRASTRUKTURA POWIATU ELBLĄSKIEGO W ZAKRESIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE

W celu umożliwienia rodzinie korzystania z pomocy poradnictwa specjalistycznego na terenie powiatu funkcjonuje odpowiednia infrastruktura, dysponująca specjalistyczna kadrą. Przeciwdziałanie pogłębiania się kryzysów i narastania problemów w rodzinie wymaga utworzenia profesjonalnego, sprawnie funkcjonującego systemu poradnictwa specjalistycznego, wsparcia rodzin oraz terapii rodzinnej.

więcej >>>

_______________________________
  HARMONOGRAM realizacji programy prorodzinnego powiatu elbląskiego na lata 2009–2013