PCPR
linki

herbpowiatu  www.powiat.elblag.pl

 

PFRON  www.pfron.org.pl

  http://pcpr.bip.powiat.elblag.pl/


Adres:
Komeńskiego 40
82-300 Elbląg
tel. 55 233 62 82

GODZINY PRACY:

poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30
środa od godz. 7.30 do godz. 17.00
piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00

 


MAPA STRONY

Subskrypcja nowości
Jeśli chcesz być informowany o nowościach w serwisie, dopisz tutaj swój adres e-mail.

Aktualności
25 maja 2016

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE OFEROWANE PRZEZ PCPR W ELBLĄGU:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu świadczy nieodpłatne poradnictwo na rzecz osób oraz rodzin zamieszkałych na terenie Powiatu Elbląskiego.

1. Poradnictwo świadczone przez psychologa przeznaczone jest dla osób i rodzin z terenu Powiatu Elbląskiego, mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych, w tym:

1) problemów rodzinnych i wychowawczych,
2) problematyki dotyczącej przemocy,
3) problemów uzależnienia i współuzależnienia,
4) problematyki dotyczącej aspektów psychicznych niepełnosprawności,
5) psychoedukacji rodziców i ich dzieci.

Poradnictwo świadczone jest w każdą środę w godzinach:
14.45 - 15.45
15.45 - 16.45
16.45 - 17.45

Skorzystanie z porady psychologa jest BEZPŁATNE natomiast wymaga wcześniejszego osobistego lub telefonicznego umówienia się na wizytę pod nr tel.:
55 233 62 82 wew. 22

2. Poradnictwo świadczone przez doradcę zawodowego obejmuje udzielenie pomocy młodzieży oraz osobom dorosłym w zakresie:

1) wyboru zawodu,
2) kierunku kształcenia i szkolenia,
3) określenia predyspozycji osobniczych, możliwości psychofizycznych oraz sytuacji życiowej klienta w celu doboru aktualnych możliwości kształcenia oraz ofert rynku pracy.

Poradnictwo świadczone jest w każdy poniedziałek od godziny 15.15 do godziny 17.15.

Skorzystanie z porady doradcy zawodowego jest BEZPŁATNE lecz wymaga wcześniejszego osobistego lub telefonicznego umówienia się na wizytę pod nr tel.:
55 233 62 82 wew. 22

3. Poradnictwo świadczone przez pedagoga.
Obejmują one BEZPŁATNE porady z zakresu udzielania skutecznej pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących specyficznych zmian rozwojowych, zagrożeń, potrzeb oraz zjawisk niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży na terenie powiatu.

Skorzystanie z porady pedagoga jest BEZPŁATNE lecz wymaga wcześniejszego osobistego lub telefonicznego umówienia się na wizytę pod nr tel.:
55 233 62 82 wew. 22

4. Bezpłatna pomoc prawna:
Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej znajdą Państwo klikając na poniższy link:
http://bip.powiat.elblag.pl/10092/Nieodplatna_pomoc_prawna/

5. Realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony została przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Celem programów korekcyjno - edukacyjnych jest przede wszystkim :
1) edukacja uczestników na temat kulturowo-obyczajowych zjawisk wspierających i przeciwstawiających się przemocy oraz konfrontowanie ze stereotypami promującymi przemoc,
2) promocja wartości i idei wspierających godność osoby, dobro rodziny, równość płci oraz prawa kobiet i dzieci, a także odpowiedzialność za osobiste decyzje i gotowość ochrony słabszych,
3) zdobycie umiejętności korygowania przez uczestników negatywnych postaw i zachowań związanych z przemocą,
4) uczenie umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz samokontroli.

Osoby chętne do skorzystania z oferowanej pomocy proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel.:
55 233 62 82 wew. 22

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM
PAMIĘTAJ !!!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOCMoże to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.


Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości http://www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych http://pokrzywdzeni.gov.pl/

 

 


pokaż wszystkie newsy

________________________________________

"Nigdy nie jesteśmy tak biedni,

aby nie stać nas było, na udzielenie pomocy bliźniemu"

 -Mikołaj Gogol-

 

Zadania PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy w Elblągu jest jednostką organizacyjną Powiatu Elbląskiego realizującą zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

więcej >>>

Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych
Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2015-2022
PREZENTACJA INFRASTRUKTURY SOCJALNEJ POWIATU ELBLĄSKIEGO
_______________________________